سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1403  
آشنایی با دانشگاه
1399/2/16 سه‌شنبه دانشگاه پیام نور شهریار
دانشگاه پیام نور شهریار  (کد آموزشی 3916) از سال 1380 با تعداد 10 پرسنل و با 35 دانشجوی رشته مترجمی آغاز به کار کرد.

نام روسا از ابتدای تاسیس تا کنون :

نام رئیس

سال انتصاب

دکتر عباس زاده

1380

دکتر ایروانی

1383

دکتر شهریاری

1388

دکتر مانی

1390

دکتر رسولی

1390

دکتر فرهمند

1391

دکتر اسمعیلی

1392

آقای عابدینی

دی 1394

دکتر محمودی تیر 1399
دکتر قاسمی آذر 1401

 

از سال 1390 محل دانشگاه از منطقه کهنز شهریار به محل فعلی اختصاصی خود ( جنب شهرک صدف ) منتقل گردید.

 

تعداد کارکنان کادر اداری  : 40 نفر         تعداد اعضای علمی : 29 نفر   

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه : 30/7  تا 30/14     

در حال حاضر در حدود 4500 نفر دانشجو در دانشگاه پیام نور شهریار در رشته های ذیل مشغول به تحصیل  میباشند :


مقطع کارشناسی :


 

نام رشته شیوه پذیرش دانشجو
روانشناسی پذیرش از طریق کنکور سراسری
علوم تربیتی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
مترجمی زبان انگلیسی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
علوم قرآن و حدیث پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
فلسفه و کلام اسلامی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
فقه ومبانی حقوق اسلامی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
ریاضی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
فیزیک پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
آمار پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
زمین شناسی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
مهندسی کشاورزی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
علوم ومهندسی محیط زیست پذیرش از طریق کنکور سراسری
مدیریت بازرگانی پذیرش از طریق کنکور سراسری
مشاوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
زیست شناسی پذیرش از طریق کنکور سراسری
مدیریت صنعتی پذیرش از طریق کنکور سراسری
مدیریت دولتی پذیرش از طریق کنکور سراسری
حسابداری پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
علوم سیاسی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
جغرافیا پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
حقوق پذیرش از طریق کنکور سراسری
ادبیات فارسی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
مهندسی کامپیوتر پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
مهندسی صنایع پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
علوم کامپیوتر پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی


مقطع کارشناسی ارشد  :
 
نام رشته شیوه پذیرش دانشجو
مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی کنکور سراسری
زبان شناسی همگانی کنکور سراسری
زمین شناسی اقتصادی کنکور سراسری
نهج البلاغه/ اصول دین و معارف علوی کنکور سراسری
نهج البلاغه/ اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی کنکور سراسری
نهج البلاغه/ اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی کنکور سراسری
مهندسی کامپیوتر گرایش علوم داده کنکور سراسری

 

در مرکز شهریار آزمایشگاه های اختصاصی برای رشته های زمین شناسی ، فیزیک ، شیمی ، گیاه شناسی و آزمایشگاه ریز پردازنده با تجهیزات کامل مورد بهره برداری میباشد.

 
ریاست
1399/2/16 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی :
حمید قاسمی

دریافت فایل آشنایی با ریاست مرکز شهریار:

کلیک کنید 

کارکنان
1399/2/24 چهارشنبه

مشخصات پرسنل اداری و آموزشی : کلیک کنید
تماس با ما
1402/6/7 سه‌شنبه
 پیگیری اخبار و اطلاعیه ها:
t.me/shahriyarpnu
                                     
https://www.instagram.com/shahryar_pnu

eitaa.com/shahriyarpnu

http://teh-shahryar.pnu.ac.ir
 
فايلها
راهنماي ارائه خدمات به دانشجويان (2).pdf 324.91 KB
ثبت درخواست
1399/10/14 یکشنبه
برگزیده ها
اطلاعیه مهم
بيشتر
آموزش آزاد
بيشتر
فرم ها و آيين نامه ها
بيشتر
اخبار
بيشتر
امتحانات
بيشتر
فرهنگي
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر
مرکز رشد
بيشتر
آموزش
بيشتر
مدرسه پژوهش
بيشتر
آمادگي جسماني
بيشتر