آگهی مزایده سالن ورزشی ، کانکس انتشارات دانشجویی و مناقصه

آگهی مزایده سالن ورزشی

دانشگاه پیام نور مرکز شهریار در نظر دارد نسبت به   واگذاری سالن ورزشی  سرپوشیده به مساحت 2200 متر مربع بصورت مزایده تحت عنوان اجاره اقدام نماید. لذا کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده طبق شرایط ذیل حداکثر تا مورخ    96/06/30    می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود اقدام و فرم ذیل را تکمیل و همراه مدارک تحویل امور اداری - حراست دانشگاه نمایند.

مدت اجاره: روزهای شنبه تا پنجشنبه  از ساعت 17  لغایت 22  و  روزهای جمعه از ساعت  9 صبح  لغایت  20

قیمت پایه پیشنهادی ( ماهیانه )  :    25/000/000 ریال

شرایط:

1-      مستاجر می بایست قبل از پیشنهاد قیمت از محل بازدید نموده و کلیه جوانب امر را در قیمت خود لحاظ نماید.

2-     ارائه خدمات (آب، برق و گاز) به عهده دانشگاه می باشد و هزینه آن ماهانه مبلغی با بررسی و محاسبات از مستأجر دریافت خواهد شد.

3-     برنده حداکثر طی مدت یک هفته بایستی نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت تعیین شده  شرکت کننده حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

4-     در زمان عقد قرارداد برنده مزایده بایستی ضمانت نامه بانکی به مبلغ یکسال اجاره در  اختیار دانشگاه قراردهد.

5-   شخص برنده مزایده ، موظف به تبعیت از مقررات دانشگاه بوده و برای تصدی امور ،  فردی شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حسن خلق با ارباب رجوع را بکار خواهد گرفت.آگهی مزایده کانکس انتشارات دانشجوییدانشگاه پیام نور مرکز شهریار در نظر دارد نسبت به
واگذاری کانکس انتشارات دانشجویی بصورت مزایده تحت عنوان اجاره اقدام نماید. لذا کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده طبق شرایط ذیل حداکثر تا مورخ 23شهریور96می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود اقدام و فرم ذیل را تکمیل و به همراه مدارک تحویل امور اداری حراست دانشگاه نمایند.

شرایط:

1- مستاجر می بایست قبل از پیشنهاد قیمت از محل بازدید نموده و کلیه جوانب امر را در قیمت خود لحاظ نماید.

2- مستاجر طبق تقویم رسمی کشور و با توجه به فعالیت حوزه آموزشی دانشگاه می بایست در محل کار حاضر و نسبت به ارائه خدمات اقدام و درصورت درخواست دانشگاه روزهای جمعه هم ارائه خدمت نماید،ساعت کاری انتشارات هر روز 7.30 الی 17 می باشد.

3- مورد اجاره به منظور ارائه لوازم تحریر ، پرینت انتخاب واحد و فتوکپی در نظر گرفته شده و مستاجر فعالیت د یگری نمی تواند انجام دهد.

4- تأمین و تهیه کلیه وسایل نظیر( رایانه ، دستگاه کپی، میز، صندلی و غیره...) جهت ارائه سرویس به عهده مستأجر می باشد و تأمین نیروی انسانی اعم از آقا و خانم برای ارائه خدمات و پرداخت تمام حق و حقوق و بیمه آنها به عهده مستأجر می باشد.

5- قیمت کپی و لوازم تحریر برای اساتید، کارکنان و دانشجویان 25% زیر قیمت اتحادیه صنف شهرستان می باشد.

6- ارائه خدمات (آب، برق و گاز) به عهده دانشگاه می باشد و هزینه آن ماهانه مبلغی با بررسی و محاسبات از مستأجر دریافت خواهد شد.

7- برنده حداکثر طی مدت یک هفته بایستی نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

8- در زمان عقد قرارداد برنده مزایده بایستی ضمانت نامه بانکی به مبلغ یکسال اجاره در اختیار دانشگاه قراردهد.

9- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

10- شخص برنده مزایده ، موظف به تبعیت از مقررات دانشگاه بوده و برای تصدی امور انتشارات فردی شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حسن خلق با ارباب رجوع را بکار خواهد گرفت.

11- در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات دانشگاه و احراز عدم صلاحیت اخلاقی ، مستأجر فردی با صلاحیت را جایگزین تصدی امور خواهد نمود.

آگهی مناقصه


دانشگاه پیام نور واحد شهریار در نظر دارد انجام کلیه عملیات تعمیر و نگهداری و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور با 4 توقف را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا کلیه شرکت های واجد شرایط و ذیصلاح دارای پروانه معتبر می توانند جهت دریافت و تکمیل  فرم ، تحویل و تسلیم اسناد و اوراق مناقصه ، حداکثر تا تاریخ 23 شهریور 96 به آدرس شهریار، شهرک صدف، بلوار توحید ، دانشگاه پیام نور واحد شهریار واحد امور اداری
حراست مراجعه نمایند  .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما