112
آگهی مزایده سالن ورزشی ، کانکس انتشارات دانشجویی و مناقصه

آگهی مزایده بوفه دانشجویی

" آگهی مزایده "

دانشگاه پیام نور مرکز شهریار در نظر دارد نسبت به واگذاری بوفه دانشجویی بصورت مزایده تحت عنوان اجاره اقدام نماید. لذا کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده طبق شرایط ذیل حداکثر تا مورخ 9 آذر ماه 1396     می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود اقدام و فرم ذیل را تکمیل و همراه مدارک تحویل امور اداری - حراست دانشگاه نمایند.

شرایط:

1-       مستاجر می بایست قبل از پیشنهاد قیمت از محل بازدید نموده و کلیه جوانب امر را در قیمت خود لحاظ نماید.

2-    مستاجر طبق تقویم رسمی کشور و با توجه به فعالیت حوزه آموزشی دانشگاه می بایست در محل کار حاضر و نسبت به ارائه خدمات اقدام  و درصورت درخواست دانشگاه روزهای جمعه هم ارائه خدمت نماید،ساعت کاری بوفه هر روز 7.30 الی 17 می باشد.

3-      مورد اجاره به منظور ارائه اغذیه گرم و سرد و نوشیدنی های مجاز در نظر گرفته شده و مستاجر فعالیت د یگری نمی تواند انجام دهد.

4-    تأمین و تهیه کلیه وسایل نظیر( یخچال، فرکار، فریزر، میز، صندلی و غیره...) جهت ارائه سرویس به عهده مستأجر می باشد و تأمین نیروی انسانی اعم از آقا و خانم برای ارائه خدمات و پرداخت تمام حق و حقوق و بیمه آنها به عهده مستأجر می باشد.

5-      قیمت انواع غذا  اعم از سرد و گرم برای اساتید، کارکنان و دانشجویان 25% زیر قیمت اتحادیه صنف اغذیه فروشان شهرستان می باشد.

6-      ارائه خدمات (آب، برق و گاز) به عهده دانشگاه می باشد و هزینه آن ماهانه مبلغی با بررسی و محاسبات از مستأجر دریافت خواهد شد.

7-      دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

8-    شخص برنده مزایده ، موظف به تبعیت از مقررات دانشگاه بوده و برای تصدی امور بوفه داری فردی شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حسن خلق با ارباب رجوع را بکار خواهد گرفت.

9-     در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات دانشگاه و احراز عدم صلاحیت اخلاقی ، مستأجر فردی با صلاحیت را جایگزین تصدی امور خواهد نمود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ