3669
برگزاری اولین جلسه دفاع کارشناسی ارشد مرکز شهریار روز چهارشنبه 13 دی ماه اولین جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور شهریار برگزار گردید.
در این دفاعیه خانم مریم مهاجر اولین فارغ التحصیل رشته زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد از پایان نامه خود تحت عنوان بررسی نشانه شناختی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور و جلال آل احمد بر اساس دیدگاه امبر تو اکو با درجه عالی دفاع کرد.
استاد راهنما : آقای دکتر مهدی سبزواری
استاد مشاور : خانم دکتر آرزو نجفیان
استاد داور : خانم دکتر مریم غیاثیان

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ