878
مناقصه آسانسور

دانشگاه پیام نور واحد شهریار در نظر دارد انجام کلیه عملیات تعمیر و نگهداری و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور با 4 توقف از طریق مناقصه واگذار نماید.
لذا کلیه شرکت های واجد شرایط و ذیصلاح دارای پروانه معتبر می توانند جهت دریافت و تکمیل  فرم و تحویل و تسلیم اسناد و اوراق مناقصه  ، حداکثر تا تاریخ 18 دی 96 به آدرس شهریار ، شهرک صدف  ، بلوار توحید ، دانشگاه پیام نور واحد شهریار واحد امور اداری
حراست مراجعه نمایند  .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ