پنجشنبه 23 شهريور 1396

شیوه‌های پذیرش دانشجو

 دانشگاه پیام ‌نور از دو طریق اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید ؛ کنکور سراسری و دوره ‌های فراگیر.

 

 شرایط ثبت‌نام

1. پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و یا دوره‌های فراگیر موظف است در مهلت‌های مقرر تعیین شده توسط دانشگاه برای ثبت نام از طریق سیستم جامع دانشگاهی اقدام نماید.

2. دانشجو موظف است در زمان مقرر نسبت به پرداخت شهریه تعیین شده اقدام نماید در غیر اینصورت ثبت نام ایشان قابل پذیرش نیست.

3. عدم مراجعه برای ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل محسوب می‌شود.

4. ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً در قالب تقویم دانشگاهی اعلام شده مجاز است.

 

مدارکی که دانشجو باید در زمان ثبت نام ارائه نماید:

1. مراکز موظف هستند، صرفاً از افراد مجاز ثبت نام به‌عمل آورند.

2. ارائه اصل کارت شناسایی ملی و شناسنامه و یک برگ تصویر از کلیه صفحات آن.

3. ارائه اصل دیپلم متوسطه و یا گواهی پیش دانشگاهی نظام جدید یا کاردانی برای پذیرفته شدگان دوره کارشناسی و ارائه مدرک کارشناسی برای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد .

4. اخذ تأئیدیه

5. دانشجویان مقطع کارشناسی می‌بایست رسید پستی تائیدیه دیپلم و پیش دانشگاهی خود را در هنگام ثبت‌نام ارائه نمایند.

6. اخذ مدرک مشخص کننده نظام وظیفه برای آقایان الزامی است.

7. ارائه مدرک ICDL برای پذیرفته شدگان دوره‌های مجازی

نکته مهم: در سیستم جدید ثبت نام اینترنتی لازم است داوطلب کلیه مدارک مورد نیاز را اسکن و در سیستم جامع خدمات آموزشی بارگذاری نماید.

8. فرم مخصوص استفاده از سهمیه‌های مختلف مانند، ایثارگران، رتبه اول و یا غیره، لازم است در مدت تعیین شده و حداکثر تا شروع دومین نیمسال تحصیلی اخذ و در پرونده دانشجو ضبط شود.

****************************************

سنوات مجاز تحصیلی

1. مطابق ماده 14 از بخش دوم آیین‌نامه آموزشی سنوات مجاز دانشجویان دوره کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند 20 نیمسال است و برابر تبصره یک ازماده فوق دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند حداکثر سنوات مجاز آنها دردوره کارشناسی 10 نیمسال می‌باشد.

2. در مواردی که دانشجو در مهلت مقرر تعیین شده در آیین‌نامه آموزشی نتواند واحدهای خود را به اتمام برساند و یا نتواند میانگین کل خود را جبران نماید در صورت داشتن وضعیت تحصیلی مناسب امکان افزایش سنوات تحصیلی میسر است.

3. در مقطع کارشناسی افزایش دو نیمسال سنوات تحصیلی بعد از 20 نیمسال، برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی‌کنند و دو نیمسال سنوات تحصیلی بعد از 10 نیمسال، برای استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی بعهده شورای آموزشی مرکز استان است.

4. در مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر یک نیمسال در صورت فارغ‌التحصیلی با نظر شورای آموزشی استان به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه می‌شود.

5. شماره دانشجوئی دانشجویانی که به این دانشگاه منتقل می‌شوند از سال انتقال به آنها اختصاص داده می‌شود اما سنوات مجاز اینگونه دانشجویان از سال ورود در دانشگاه مبدا محاسبه می‌گردد.

بنابراین برای محاسبه سنوات مجاز این دانشجویان فقط به شماره دانشجویی اکتفا نشود ودقیقاً سال پذیرش درکنکور سراسری مد نظرقرار گیرد.

6. به ازا هر15 واحد تطبیقی یک نیمسال تحصیلی از مجموع سنوات مجاز دانشجو کم می‌شود.

تبصره 1ـ دانشجویانی که تغییررشته می‌دهند سنوات مجاز آنها از سال پذیرش در دانشگاه محاسبه می‌شود.

تبصره 2ـ نیمسال دانشپذیری دانشجویان دوره‌های فراگیر مجموعاً یک نیمسال به حساب می‌آید. بدیهی است سنوات معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول پذیرفته شده از طریق دوره‌های فراگیر از نیمسال تبدیل وضعیت به دانشجویی و در زمان درخواست معافیت تحصیلی محاسبه می‌شود.

7. افزایش دو نیمسال تحصیلی بشرط داشتن شرایط زیر امکان پذیر است.

الف) امکان تکمیل سقف مصوب دوره را داشته باشند

ب) امکان احراز حداقل میانگین کل اعلام شده مطابق آئین نامه آموزشی برای ورودی‌های قبل و بعد سال 76 را داشته باشند.

8. دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند چنانچه امکان تکمیل سقف دوره با افزایش دو نیمسال مقدور نباشد لازم است به عنوان دانشجوی اخراجی بدون انصراف و در صورت گذراندن حداقل 70واحد مصوب دوره با عنوان کاردانی به نظام وظیفه معرفی شوند و پس از مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه همراه با مدارک لازم جهت طرح درکمیسیون جهت بازگشت به تحصیل ارسال گردد.

9. دانشجویانی که سقف مصوب دوره را تکمیل نموده‌اند ولی میانگین کل خود را جبران نکرده‌اند می‌توانند در دو نیمسال برای اخذ واحدهای جبرانی حداکثرتا 22 واحد از درسهای که قبلاً آنها را با نمره بین  10تا 99/11 گذرانده‌اند استفاده کنند سقف تعداد واحدهای انتخابی در هر نیمسال برای ترمیم معدل حداکثر تا 12 واحد درسی است.

*********************************************

عدم مراجعه

دانشجو موظف است در مهلت‌های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید در غیراینصورت برای دانشجو عدم مراجعه محسوب می‌گردد.

****************************************

میانگین نمره‌ها

در پایان نیمسال تحصیلی میانگین نمره‌های دانشجویان در آن نیمسال بنام میانگین نیمسال محاسبه و در کارنامه وی ثبت می‌شود.

میانگین کل: میانگین کل دانشجویان در پایان دوره کارشناسی باید حداقل 12، در دوره کارشناسی ارشد حداقل 14 در دوره دکتری حداقل 16 باشد.

*****************************************

مرخصی تحصیلی

1.  دانشجویان می‌توانند در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره‌های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.

2.  دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند و در دوره‌های کاردانی یک نیمسال و کارشناسی 2 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کنند مدت مرخصی تحصیلی جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه می‌گردد.

3.  دانشجویانی که بعنوان مامور دولت، و یا همسر یکی از کارکنان یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به خارج اعزام می‌شوند می‌توانند با ارائه حکم و مدارک مستدل علاوه بر مرخصی مجاز خود از حداکثر 4 سال مرخصی دیگر بدون احتساب در سنوات و با پرداخت شهریه ثابت بهره مند شوند.

*****************************************

رعایت پیش نیازها

ü     1- دانــشگاه موظــف اســت برنامــه هــای درســی مــصوب را اجــرا نمایــد و دانــشجو نیــز ملــزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه ارائه دروس ترمی میباشد.

ü      -2 اگر دانشجویی درس پیــش نیاز را انتخاب و از آن نمـــره مــــردودی بگیرد ، میتواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد . ( فقط در مقطع کارشناسی)

ü        -3درصورت عدم قبولی دردرس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.

ü      4- رعایت نظم واحدی رشته ها ضروری است و انتخاب واحد باید مطابق سرفصل و برنامه ارائه شده انجام شود و اگر دانشجویی در یک درس مردود شود ملزم به تکرار آن درس و اخذ نمره قبولی است و نمیتواند بدون گذراندن آن درس دانش آموخته شود.

ü      5- در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد، میتواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین ترم و میانگین کل مطابق ضوابط سال ورود محاسبه میشود.

ü      6- دانشجوی مقطع کارشناسی که حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده دارد و میانگین نیمسال قبل آن کمتر از 12 نباشد، می تواند کلیه واحدهای درس را بدون رعایت پیش نیاز در نیمسال آخر اخذ و بگذراند.

ü      7- در هر صورت رعایت پیشنیاز درسها بجز موارد تبصره 2 ماده 10 آیین نامه آموزشی و ترم آخر ضروری است.

ü      8- دانشجویان اقلیتهای دینی میتوانند دروس گروه معارف خود را بدون هیچ محدودیتی از بین دروس مندرج در جدول عمومی معارف اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب نمایند .

 

************************************

اطلاعیه مهم :

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال قبل دروس عملی اخذ نموده اند:از آنجا که فرصت ثبت نمرات دروس  عملی تا ۳۰ مهر می‌باشد خواهشمند است تا تاریخ ۱۵ مهر نسبت به تحویل کارهای عملی خود به اساتید مربوطه اقدام فرمایید.بدیهی است بعد از تاریخ فوق نمرات قابل ثبت در سیستم نبوده و برای دانشجویان غیبت ثبت میگردد.


تلفنهای تماس :   65577662   الی  5

داخلی : 117   الـی   125

واحد آموزش    

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما