برنامه کلاسی  دروس رشته های علوم انسانی نیمسال اول 95/97 
دانشجویان عزیز ؛

تا زمان حذف و اضافه امکان حذف و یا تغییر در برنامه کلاسی وجود دارد ، تا پایان این زمان همواره برنامه کلاسی خود را مرور کنید.

در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در برنامه کلاسی خود یا داشتن سوال با واحد برنامه ریزی (تلفن 65577662 الی 5 داخلی 134 و 100 و 136) تماس بگیرید.
شرکت در کلاسهای دارای واحد عملی الزامی میباشد.


الهیات علوم قران و حدیث دریافت فایل
الهیات فلسفه و کلام دریافت فایل
الهیات فقه و مبانی دریافت فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی دریافت فایل
حقوق ورودی 95 دریافت فایل
حقوق دریافت فایل
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی دریافت فایل
علوم ورزشی علوم زیستی دریافت فایل
علوم ورزشی دریافت فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی 89 به بعد دریافت فایل
زبان و ادبیات فارسی دریافت فایل
علوم اقتصادی تجمیع 122113 دریافت فایل
علوم اقتصادی نظری122126 دریافت فایل
علوم سیاسی دریافت فایل
مترجمی زبان انگلیسی دریافت فایل
زبانشناسی همگانی ارشد دریافت فایل
مدیریت رسانه های ورزشی ارشد دریافت فایل
علوم تربیتی پیش دبستانی و دبستانی دریافت فایل
جغرافیا و برنام ریزی شهری ورودی 95 به بعد دریافت فایل
حسابداری دریافت فایل
راهنمایی و مشاوره دریافت فایل
روانشناسی عمومی تجمیع 121723 دریافت فایل
روانشناسی ورودی های93 به بعد 121728 دریافت فایل
مدیریت بازرگانی123511 دریافت فایل
مدیریت بازرگانی121820 دریافت فایل
مدیریت دولتی121810 دریافت فایل
مدیریت دولتی123411 دریافت فایل
مدیریت صنعتی121845 دریافت فایل
مدیریت صنعتی تجمیع123811 دریافت فایل
علوم تربیتی121130 دریافت فایل
 اقتصاد جدید122133 دریافت فایل
 مشاوره جدید121717 دریافت فایل
علوم تربیتی جدید121130 دریافت فایل
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما