كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

ردیف نام و نام خانوادگی عضو علمی رشته  مرتبه علمی برنامه حضور هفتگی آدرس پست الکترونیک(ایمیل)
1 دکتررضا رسولی شربیانی فلسفه وحکمت اسلامی استادیار شنبه-یکشنبه-پنج شنبه rasoolyr@yahoo.com
2 دکترحمید قاسمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و بر نامه ریزی دانشیار سه شنبه  
3 دکترآرزو نجفیان زبانشناسی همگانی دانشیار _ najafian@shypnu.info
4 دکترمسعود خلیلی ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات استادیار شنبه-یکشنبه-پنجشنبه khalili26@yahoo.com
5 خانم سولماز احمدیان کشاورزی -زراعت مربی سه شنبه-چهار شنبه-پنج شنبه s_ahmadian@onu.ac.ir
6  آقای حسین رهنما حقوق عمومی مربی شنبه-یکشنبه-دوشنبه rahnama.hossein@yahoo.com
7 دکترعلی سوری نژاد جغرافیای طبیعی-اقلیم-هیدرولوژی استادیار سه شنبه-چهارشنبه- پنج شنبه souri80@yahoo.com
8 آقای ابوذرقبادی حقوق خصوصی مربی یکشنبه-سه شنبه ghobadi@shypnu.info
9 دکترفاطمه همتی آموزش زبان انگلیسی استادیار یکشنبه hemati  tefl@gmail.com
10 دکترعبدالرسول دیانی حقوق خصوصی استادیار یکشنبه-دوشنبه adn64@yahoo.com
11 دکترزهرا خیراللهی الهیات-علوم وقرآن وحدیث استادیار یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-پنج شنبه zkheirolahi@yahoo.com
12 دکترمهدی سبزواری زبانشناسی همگانی استادیار یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه mehdisabz@hotmail.com
13 دکترناصریزدانی مدیریت بازرگانی استادیار شنبه-یکشنبه-پنج شنبه yazdani10@yahoo.com
14 خانم زهرا بیدکی الهیات_ادیان وعرفان مربی چهارشنبه zahra.bidak@pnu.ac.ir
15 دکترحمیده خلج کشاورزی -زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی استادیار یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه hamideh-6285@yahoo.com
16 دکتررضا فنازاد حقوق عمومی استادیار دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه reza_fanazad@yahoo.com
17 دکترمنیره عسکری نژاد مدیریت دولتی-منابع انسانی استادیار شنبه-یکشنبه-دوشنبه monireh.askarinejad@gemail.com
18 دکترزهرا ضیافتی صباغ حقوق بین الملل استادیار یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه fz.ziafati@gmail.com
19 دکتربیتا شایگانی اقتصاد استادیار سه شنبه-پنج شنبه  
20 دکترسید جواد جوادی مقدم برق الکترونیک استادیار شنبه javadi5599@yahoo.com
21 خانم ملیحه سادات موسوی آموزش زبان انگلیسی مربی سه شنبه-چهار شنبه malihe.mousavi@gmail.com
22 دکترمهدی محمودی   استادیار پنج شنبه mahmodi86@gmail.com
23 دکترفضل اله اسمعیلی جغرافیای روستایی استادیار یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه esmaeili@pnu.ac.ir
24 دکترغزال مهاجری زاده ادبیات استادیار شنبه-دوشنبه-چهارشنبه ghmohajery@yahoo.com
25 خانم راضیه زارعی زیست شناسی -اکولوژی و سیستماتیک گیاهی مربی شنبه-یکشنبه Raziyeh.zarei@yahoo.com
شماره مستقیم ارتباط با دانشگاه : 65577488

1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما