1
جمعه 12 شهريور 1395 اخبار کلاسها  

اخبار تشکیل برنامه های کلاسی نیمسال دوم 96/97  
مرکز شهریار

  شرکت در کلاسهای دارای واحد عملی الزامی میباشد. 


 


واحد برنامه ریزی و امور اساتید 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر