برای جستجو و یافتن سریعتر موضوع خود بر روی صفحه ، گزینه  ctrl+f  را بزنید  .

آزمونهای میان ترم نیمسال اول 95/96

 

امتحان پایان ترم درس #کارگاه_قرائت_و_ترجمه_قران1

با استاد #قدیمی_ماهانی

روز پنجشنبه مورخ 3/3/97 ساعت 12 الی 13 برگزار می گردد.

آزمون میان ترم درس #مفردات_قران

با استاد #قدیمی_ماهانی

روز پنجشنبه مورخ 97/3/3ساعت 30/13 الی 15

میان ترم #تفسیر_موضوعی_قران 1

ساعت 15 الی 17

قابل توجه دانشجویان رشته #روانشناسی

#علوم_تربیتی

#مشاوره

استاد #شورچی

جهت پاسخگویی به سوالات و تحویل پروژه روز پنجشنبه مورخ 97/3/3 از ساعت 13 الی 17 در دانشگاه حضور دارند.

ضمنا دانشجویان درس #فناوری_آموزشی تا تاریخ 97/3/22 جهت تحویل پروژه به خانم #مصیبی واحد امتحانات فرصت دارند.

 

 

آخرین جلسه درس #حقوق_بین_الملل_عمومی2

رشته #علوم_سیاسی

با استاد #سرلک

از روز پنجشنبه به روز #چهارشنبه مورخ 97/3/2

ساعت 13 الی30/14 کلاس 110 #تغییریافت

امتحان میان ترم درس آزمون سازی

با استاد موسوی

 بصورت تشریحی

روز دوشنبه مورخ 7/3/97  از فصول1 و2و3و4و6 ساعت 11 برگزار میگردد.

آزمون میان ترم استاد ساحره صفوی   روز دوشنبه 31/2/97

درس مقدمات روانپزشکی   ساعت 10 الی 30/11 از فصل 1 تا 5

 درس کاربرد کامپیوتر گروه دوم    ساعت 13 الی 15 از تمامی فصول تدریس شده

درس گاربرد کامپیوتر- گروه سوم   ساعت 15 الی 17 از تمامی فصول تدریس شده

درس روان شناسی عمومی2 (دانشجویانی که در تاریخ 24/2/97 نتوانستند در امتحان
 میان ترم شرکت کنند)

ساعت 9 الی 10 از فصل 9 تا 12

تغییر تاریخ خواندن و درک مفاهیم1

با استاد سرلک

دوشنبه31/2/97 ساعت 10 کلاس 05 برگزار میگردد.

کلاسهای دکتر عابدینی از روز شنبه29/2/97 به روز یکشنبه مورخ30/2/97  منتقل گردید.

(امادگی جسمانی1 ساعت13 الی 30/14

روانشناسی ورزش مقدماتی 30/14 الی 30/15

و اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی ساعت 30/15 الی 17


آزمون پایان ترم عملی درس

کاربرد کامپیوتردرمدیریت و حسابداری

با استاد امیری

از روز شنبه به دوشنبه مورخ 31/2/97 ساعت 13 الی 15 در سایت 2 تغییریافت.

آزمون میان ترم کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

روز شنبه مورخ 29/2/97 ساعت 10 در گلاس 203 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

روز شنبه مورخ 29/2/97 ساعت 13 الی 15  برگزار می گردد. در ضمن کلاس 8 الی 10 روز شنبه نیز برقرار می باشد.

کلاس جبرانی فضای مجازی رشته الهیات

روز دوشنبه مورخ 31/2/97 ساعت 15 الی 17 در سایت 2 برگزار میگردد.

کلاس جبرانی مبانی پردازش گفتار روز دوشنبه مورخ 31/2/97 ساعت 12 الی 13 در کلاس 203 برگزار میگردد.

امتحان میان ترم استاد نوروزنیا

مبانی مهندسی برق سه شنبه مورخ 1/3/97 ساعت 15 الی 17  کنفرانس فصل مشخص شده

آزمبانی مهندسی برق  روز سه شنبه مورخ 1/3/97 ساعت 12 الی 15 انجام یکی از آزمایش های انجام شده

آزمون میان ترم استاد آذریوند

روز چهارشنبه مورخ 2/3/ 97

درس مبانی ژنتیک ساعت 10 الی11  از کل کتاب

درس میکروبیولوژی محیطی ساعت 11 الی12  از کل کتاب

آزمون میان ترم ارزشهای دفاع مقدس

با استاد درزی رامندی

روز چهارشنبه مورخ 2/3/97 ساعت 9 الی 10 از کل کتاب در کلاس 101برگزار می گردد

 

برنامه کلاسهای جبرانی خانم بیدکی

*کلاسهای روز شنبه و دوشنبه در تاریخهای 29/2 و 31/2 برای رفع اشکال همچنان برگزار می شود.

*کلاس جبرانی و رفع اشکال اندیشه اسلامی2 که در تاریخ 15/2 برگزار نگردید روز شنبه مورخ 29/2/97 ساعت 30/12 الی 14 در کلاس 111 برگزار می گردد.

*کلاس جبرانی و رفع اشکال اندیشه اسلامی1 که در تاریخ 15/2 برگزار نگردید روز دوشنبه 31/2 ساعت 30/12 الی 14 در کلاس 111 برگزار می گردد.

*کلاس جبرانی و رفع اشکال آیین زندگی که در تاریخ 15/2 برگزار نگردید روز شنبه مورخ 29/2 ساعت 45/14 به بعد در کلاس 111 برگزار می گردد
 

*اصول وروش ترجمه

پنجشنبه 3/3/97 ساعت 30/11

*واژه شناسی

پنجشنبه 3/3/97 ساعت 15

*کاربرد اصطلاحات

پنجشنبه 3/3/97  ساعت 16

*فنون یادگیری

پنجشنبه 3/3/97 ساعت 10

 آزمون میان ترم استاد محبوبه محمدی   روز شنبه مورخ 29/2/97

*کارگاه کامپیوتر   ساعت 9 الی 10  از جزوه استاد

 *آزمایشگاه شبکه  ساعت 5/11 الی 5/12   از جزوه استاد

 *سیستم عامل   ساعت 13 الی 15 از سرفصلهای مشخص شده تا انتهای فصل 9

 آزمون میان ترم خانم رحیمی اصل

*جانورشناسی عمومی شنبه 29/2/97 ساعت 12-10 از صفحه 105 تا 222  

ضمنا تاریخ فوق آخرین جلسه کلاس می باشد.

 

 ساعت 12 الی 14 و ساعت 14 الی 16 برای درس #ساختمانهای_گسسته

#ریاضیات_گسسته

و #مبانی_ترکیبیات در کلاس 110 برگزار میگردد

 

 ازمون میانترم  استاد #جوادی_مقدم

  #ریاضی مهندسی ،

#مدارهای_الکترونیکی

، کتبی#آزمایشگاه_مدار_منطقی و

 کتبی #آزمایشگاه_مدارهای_الکترونیکی

 روز شنبه مورخ  97/3/5 ساعت 9 در کلاس 03 برگزار میگردد.

در ضمن امتحان #عملی_آزمایشگاه ها در ساعت 11 در سایت 1  و  #آز_معماری ساعت 12 برگزار میشود.

  

*تغییر زمان کلاسهای استاد حسن پور

کلیه کلاسها از روز پنجشنبه مورخ 27/2/97 به روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 در سالن همایش تغییر یافت.

 

*قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

جهت دریافت موضوع تحقیق در دروس حقوق بین الملل عمومی 1و 2                              
با استاد جعفردار کروئی

jafardarhamideh@yahoo.com                     

تاریخ تحویل پروژه ترجمه انفرادی

با استاد موسوی

 هفتم خرداد ماه ساعت 9 الی 11  برگزار میگردد. 

 

  واحد برنامه ریزی و امور اساتید
مرکز شهریار

 

  
 
 

بيشتر