برای جستجو و یافتن سریعتر موضوع خود بر روی صفحه ، گزینه  ctrl+f  را بزنید  .

آزمونهای میان ترم نیمسال اول 95/96

 آزمون میان ترم درس مبانی مدیریت صنعتی 11 آذر 95 ساعت 10 تا 11
موارد امتحانی 7 فصل اول کتاب 
 آزمون میان ترم درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی، پنجشنبه 25 آذر ساعت 8 تا 9 از چهار فصل اوا کتاب
استاد رضا محدث خالصی

آزمون میان ترم درس سیستمهای اطلاعات مدیریت استاد حمیدی از 23 آذر به 16 آذر منتقل گردید.
فصول آزمون : فصلهای 1 و 2 و 5

 
آزمون میان ترم درس تحقیق در عملیات2 و بهینه سازی غیر خطی رشته ریاضی - صنایع و آمار (دکتر خلیلی) روز یکشنبه 7 آذر ساعت 8 تا 10 صبح از فصلهای برنامه ریزی صحیح و برنامه ریزی پویا
و بهینه سازی خطی و تحقیق در عملیات1 14 آذر ساعت 10 تا 12

امتحان میان ترم درس رشد_و_نمو_گیاهی با استاد  زارعی شنبه95/9/6ساعت12-13تااخرفصل6برگزارمیگردد

امتحان میان ترم درس مهندسی_اینترنت بااستاد  حاجی_زاده سه شنبه 95/8/25ساعت13-14:30فصل5-6-7برگزارمیگردد

امتحان میان ترم درس کنترل_کیفیت_آماری بااستاد  خطیری سه شنبه95/9/23ساعت9-10برگزارمیگردد

امتحان میان ترم درس طرح_ریزی_واحدهای_صنعتی بااستاد  خطیری سه شنبه95/9/23ساعت10-11برگزارمیگردد

امتحان میان ترم درس مدیریت_و_کنترل_پروژه بااستاد  خطیری سه شنبه95/9/23ساعت 11-12برگزارمیگردد

امتحان میان ترم درس  مهندسی_فاکتورهای_انسانی بااستاد  خطیری سه شنبه 95/9/23ساعت12-13برگزارمیگردد

   

امتحان میان ترم درس کار_سنجی  با استاد #محدث

پنچ شنبه95/8/20ساعت8-9چهارفصل اول کتاب برگزارمیگردد

امتحان میان ترم درس

#استاتیک_و_مقاومت_مصالح بااستاد #احسانی

 پنچ شنبه 95/8/27ساعت10-12برگزار میگردد

 

امتحان میان ترم درس  مقاومت_مصالح

 با استاد #احسانی 

پنچ شنبه95/8/27ساعت10-12برگزارمیگردد

امتحان میان ترم درس نقشه_کشی

 با استاد  احسانی پنچ شنبه95/8/27ساعت13-15برگزارمیگردد 


ریاضی 1 رشته زیست فصل 2 و 3 و 4 – ریاضی 2 رشته زیست از ابتدا تا آخر مباحث انتگرال ها بصورت کامل  95/8/24جدول آزمونهای میان ترم استاد شمشیری : کلیک کنید
جدول آزمونهای میان ترم آقای دکتر اسمعیلی :
کلیک کنید

 

🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

 

امتحان میان ترم درس #آمار_و_احتمال_1

بااستاد #شمسی

شنبه95/9/13ساعت8-10فصل2-3-4برگزارمیگردد

 

✍✍✍✍✍✍

 

امتحان میان ترم درس

 

#آمار_و_احتمال_و_کاربرد__آن_در_مدیریت1

 

بااستاد #شمسی

 

شنبه95/9/13ساعت8-10فصل2-3-4برگزارمیگردد

 

✍✍✍✍✍✍

 

امتحان میان ترم درس

 

#آمار_و_کاربرد_آن_در_مدیریت_2

 

بااستاد #شمسی

 

شنبه95/9/20ساعت10-12فصل8-9-10برگزارمیگردد

 

✍✍✍✍✍

  

 

امتحان میان ترم درس

 

#زیست_شناسی_سلولی_و_مولکولی

 

بااستاد #زارعی

 

شنبه95/9/6ساعت10-12فصل1-4-5-6-7برگرارمیگردد

  

 

 

🔴🔴🔴🔴🔴🔴

 

قابل توجه دانشجویانی که با استاد

 

#ریحانی

 

درس #پروژه دارند.

 

از طریق ایمیل زیر با ایشان جهت دریافت موضوع پروژه مکاتبه نمایند.

 

p_reihani@pnu.ac.ir

 

 

 

  واحد برنامه ریزی و امور اساتید
مرکز شهریار

 

  
 
 

 #فیزیک_1

ریاضی 1 دانشجویان رشته صنایع از اول تا آخر مبحث انتگرال جزء جزء 95/8/22

ریاضی 2 رشته صنایع ، کتاب اول کامل و فصل اول کتاب دوم  95/9/6

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما