دانشگاه پیام نور شهریار از سال 1380 با تعداد 10 پرسنل و با 35 دانشجوی رشته مترجمی آغاز به کار کرد.
نام روسا از ابتدای تاسیس تا کنون :

نام رئیس
سال انتصاب
دکتر عباس زاده
1380
دکتر ایروانی
1383
دکتر شهریاری
1388
دکتر مانی
1390
دکتر رسولی
1390
دکتر فرهمند
1391
دکتر اسمعیلی
1392
دکتر عابدینی
دی ماه 1394
 
از سال 1390 محل دانشگاه از منطقه کهنز شهریار به محل فعلی اختصاصی خود ( جنب شهرک صدف ) منتقل گردید.
 
تعداد کارکنان کادر اداری  : 41 نفر         تعداد اعضای علمی : 29 نفر   
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه : 7/30  تا 14/30      روزهای پنجشنبه : 7/30  تا 12/30
در حال حاضر در حدود 4500 نفر دانشجو در دانشگاه پیام نور شهریار در رشته های ذیل مشغول به تحصیل  میباشند :

مقطع کارشناسی :
 • ریاضی (محض ،کاربردی )
 • ریاضیات و کاربردها
 • زیست شناسی گرایش عمومی
 • فیزیک (جامد ، هسته ای)
 • مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
 • زمین شناسی
 • آمار
 • آمار و کاربردها
 • علوم کامپیوتر
 • مهندسی صنایع ( چند بخشی)
 • علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
 • راهنمایی و مشاوره
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • حسابداری (چند بخشی)
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران و برادران)
 • علوم ورزشی گرایش علوم زیستی و گرایش علوم انسانی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • روانشناسی
 • مدیریت (دولتی ، بازرگانی و صنعتی)
 • الهیات (علوم قران و حدیث ، فلسفه و کلام ، فقه و مبانی حقوق اسلامی)
 • علوم اقتصادی
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات
 • مهندسی علوم کشاورزی
 • مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
 • مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
 • مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)

مقطع کارشناسی ارشد  :

 •   زبانشناسی همگانی
 • نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
 • زمین شناسی اقتصادی
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت رسانه
 
در مرکز شهریار آزمایشگاه های اختصاصی برای رشته های زمین شناسی ، فیزیک ، شیمی ، گیاه شناسی و آزمایشگاه ریز پردازنده با تجهیزات کامل مورد بهره برداری میباشد.

دریافت کروکی دانشگاه : کلیک کنید
 
 
 
بيشتر