كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال اول  97/98 


 دانشجویان گرامی ؛
تا زمان حذف و اضافه امکان حذف و یا تغییر در برنامه کلاسی وجود دارد ،
 لذا تا پایان این زمان همواره برنامه کلاسی خود را مرور کنید.

در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در برنامه کلاسی خود یا داشتن سوال با واحد برنامه ریزی (تلفن 65577662 الی 5 داخلی 134 و 133و 136) تماس بگیرید.
شرکت در کلاسهای دارای واحد عملی الزامی میباشد.مهندسی صنایع جدید دریافت فایل
علوم ورزشی دریافت فایل
علوم ورزشی گرایش انسانی دریافت فایل
علوم ورزشی گرایش زیستی دریافت فایل
حسابداری دریافت فایل
حقوق دریافت فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی دریافت فایل
راهنمایی و مشاوره 121173 دریافت فایل
حقوق ورودی 95 و بعد از آن دریافت فایل
روانشناسی عمومی تجمیع 121728 دریافت فایل
روانشناسی 121723 (93) و بعد از آن دریافت فایل
زبان و ادبیات فارسی دریافت فایل
زیست شناسی 111230 دریافت فایل
علوم تربیتی پیش دبستانی و دبستان 121171 دریافت فایل
علوم تربیتی جدید 121130 دریافت فایل
مترجمی زبان انگلیسی ورودی 97 و بعد از آن دریافت فایل
مترجمی زبان قبل از 97 دریافت فایل
مدیریت بازرگانی 121820 دریافت فایل
مدیریت بازرگانی تجمیع 123511 دریافت فایل
مدیریت دولتی 121810 دریافت فایل
مدیریت دولتی تجمیع 123411 دریافت فایل
مدیریت رسانه های ورزشی ارشد دریافت فایل
مدیریت صنعتی 121845 دریافت فایل
مدیریت صنعتی تجمیع 123811 دریافت فایل
مشاوره 121717 دریافت فایل

بيشتر