كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

تا باز شدن تصاویر شکیبا باشید

فرصتهای ویژه آموزش را از دست ندهید..

شرکت در این دوره ها برای تمامی علاقمندان آزاد می باشد.


تلفن اطلاعات بیشتر : 115 (خانم غضنفری)
.


.
توجه : کارگاه های در دست اقدام به شرح ذیل اعلام میگردد.(زمان برگزاری تابستان و پاییز 97) :
بازیهای فکری
زبان انگلیسی
فضای سبز
گیاهان دارویی
روانشناسی
و ....
زمان دقیق برگزاری و نحوه ثبت نام این کارگاه ها از طریق همین پورتال به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.
بيشتر