قابل توجه دانشجویانی که بیش از 100 واحد درسی را گذرانده اند هر چه سریعتر جهت بررسی و تکمیل مدارک پرونده خود به واحد بایگانی (خانم خرم) مراجعه نمایند.
بيشتر