كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

ردیف نام و نام خانوادگی عضو علمی رشته  مرتبه علمی برنامه حضور هفتگی آدرس پست الکترونیک(ایمیل)
1 دکتررضا رسولی شربیانی فلسفه وحکمت اسلامی استادیار پنج شنبه rasoolyr@yahoo.com
2 دکترحمید قاسمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و بر نامه ریزی دانشیار چهارشنبه- پنجشنبه  
4 دکترمسعود خلیلی ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات استادیار شنبه-یکشنبه-پنجشنبه khalili26@yahoo.com
5 خانم سولماز احمدیان کشاورزی -زراعت مربی یکشنبه - دوشنبه -سه شنبه s_ahmadian@onu.ac.ir
6 دکترعلی سوری نژاد جغرافیای طبیعی-اقلیم-هیدرولوژی استادیار سه شنبه-چهارشنبه- پنج شنبه souri80@yahoo.com
7 آقای ابوذرقبادی حقوق خصوصی مربی سه شنبه ghobadi@shypnu.info
9 دکترعبدالرسول دیانی حقوق خصوصی استادیار یکشنبه- دوشنبه adn64@yahoo.com
10 دکترزهرا خیراللهی الهیات-علوم وقرآن وحدیث استادیار یکشنبه-دوشنبه-پنج شنبه zkheirolahi@yahoo.com
11 دکترمهدی سبزواری زبانشناسی همگانی استادیار دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه mehdisabz@hotmail.com
13 خانم زهرا بیدکی الهیات_ادیان وعرفان مربی شنبه-دوشنبه-پنج شنبه zahra.bidak@pnu.ac.ir
14 دکترحمیده خلج کشاورزی -زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی استادیار یکشنبه - دوشنبه -چهار شنبه hamideh-6285@yahoo.com
15 دکتررضا فنازاد حقوق عمومی استادیار یکشنبه-دوشنبه- سه شنبه reza_fanazad@yahoo.com
16 دکترمنیره عسکری نژاد مدیریت دولتی-منابع انسانی استادیار شنبه - یکشنبه - دوشنبه monireh.askarinejad@gemail.com
17 دکترزهرا ضیافتی صباغ حقوق بین الملل استادیار یکشنبه- چهارشنبه fz.ziafati@gmail.com
18 دکتربیتا شایگانی اقتصاد استادیار سه شنبه- پنج شنبه  
19 دکترسید جواد جوادی مقدم برق الکترونیک استادیار شنبه javadi5599@yahoo.com
20 خانم ملیحه سادات موسوی آموزش زبان انگلیسی مربی دوشنبه- سه شنبه malihe.mousavi@gmail.com
21 دکترمهدی محمودی مدیریت و برنامه آموزشی استادیار دوشنبه mahmodi86@gmail.com
22 دکترفضل اله اسمعیلی جغرافیای روستایی استادیار یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه esmaeili@pnu.ac.ir
23 دکترغزال مهاجری زاده ادبیات استادیار شنبه-دوشنبه-پنج شنبه ghmohajery@yahoo.com
24 خانم راضیه زارعی زیست شناسی -اکولوژی و سیستماتیک گیاهی مربی شنبه-یکشنبه-دوشنبه
25 دکتر بهرام سرمست علوم سیاسی استادیار پنج شنبه Bahram.sarmast@gmail
26 دکتر زهره حبیبی ریاضی محض استادیار شنبه-یکشنبه-پنجشنبه habibi.hb@gmail.com
27 بهروز صفوی مدیریت مربی شنبه- یکشنبه - دوشنبه  
28 دکتر بابایی تربیت بدنی وعلوم ورزشی مربی شنبه-چهارشنبه H.babaie62@Gmaii.com

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما